Отмаяна на ПВ № 80272 Бургас -Карнобат

Пътническият влак № 80272 по направление Бургас - Карнобат ,заминаващ по разписание от гара Бургас 16:50 ч.се отменя по технически причини.Пътниците се пренасочват към следващи влакове.

Debug: ??x??