Отменени ПВ №40116 Горна Оряховица-Русе и ПВ №40115 Русе-Горна Оряховица

По технически причини в участъка Бяла-Русе се отменя пътническият влак №40116 по направление Горна Оряховица-Русе заминаващ в 14;25 часа.

По технически причини в участъка Русе-Бяла се отменя пътничесният влак №40115 по направление Русе-Горна Оряховица заминаващ в 14:30 часа.

В отменените участъци пътниците ще бъдат превозвани с автобуси.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??