Отмяна на ПВ № 18202 Пловдив - Пещера. Пътниците ще бъдат превозвани с автобуси.

Пътническият влак   № 18202 по направление Пловдив - Пещера, заминаващ по разписание в 06:15 ч. от гара Пловдив, се отменя по технически причини. Пътниците ще бъдат превозени с автобуси.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??