Отмяна на ПВ№№ 18206/18207 Пловдив - Пещера - Пловдив

По технически причини се отменят пътнически влакове, както следва:

 - пътнически влак №18206 с направление Пловдив - Пещера, заминаващ по разписание в 14:40ч. от гара Пловдив  и

 - пътнически влак №18207  с направление Пещера - Пловдив, заминаващ  по разписание в 17:20ч. от гара Пещера.

Пътниците от отменените влакове ще се превозват с автобуси.

Debug: ??x??