Отмяна на ПВ №24224 Троян - Левски в у-ка Дойренци - Левски и ПВ №24225 Левски - Троян в у-ка Левски - Дойренци

Пътническите влакове № 24224 Троян - Левски заминаващ от гара Троян в 17:10ч. се отменя  в участъка Дойренци - Левски  и пътнически влак №24225 Левски - Троян заминаващ от гара Левски в 19:20ч. се отменя в участъка Левски - Дойренци. Пътниците ще се превозват с автобуси.

Debug: ??x??