Отмяна на ПВ № 30270 Стара Загора – Карлово

Пътническият влак № 30270  по направление Стара Загора – Карлово,  заминаващ по разписание в 04,10 ч., се отменя. Пътниците ще бъдат превозвани с автобуси

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??