Отмяна на ПВ № 60202 Перник-София

ПВ № 60202 Перник-София заминаващ по разписание от гара Перник в 05:30ч. се отменя по технически причини.

Debug: ??x??