Отмяна на ПВ № 82203 Карлово - Пловдив и ПВ№82204 Пловдив - Карлово в участъка Баня - Калояново - Баня

   Бързият влак № 80203 с направление Карлово - Пловдив, заминаващ по разписание в 09:35ч. от гара Карлово и бързият влак №82204 с направление Пловдив - Карлово, заминаващ по разписание в 09:30ч. от гара Пловдив се отменят в участъка Баня -Калояново - Баня. 

      В отменения участък пътниците ще бъдат превозени с автобуси.

Debug: ??x??