Престой на ПВ №90101 Русе - Шумен

Пътническият влак №90101 Русе - Шумен  заминаващ от гара Русе в 07:25ч. престоява в гара Русе по технически причини.

Debug: ??x??