Закъснение на ПВ № 40121.

ПВ № 40121 по направление Горна Оряховица-Стара Загора се движи с 40 минути закъснение по технически причини.

Debug: ??x??