Инж. Христо Иванов

Инж. Христо Иванов е управител на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД от м. януари 2019 г.

Вижте повече


Николина Даскалова

Николина Даскалова e директор на Дирекция „Финанси” в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД от м. юни 2017 г.

Вижте повече


Петър Равелов

Петър Равелов е директор на Дирекция „Оперативна дейност” в „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД от м. март 2019 г.

Вижте повече


Десислава Стоянова

Десислава Стоянова е директор „Човешки ресурси” в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД от м. октомври 2017 г.

Вижте повече


Debug: ??x??