Пламен Пешаров

Пламен Пешаров е управител на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД от м. май 2017 г.

Вижте повече


Николина Даскалова

Николина Даскалова e директор на Дирекция „Финанси” в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД от м. юни 2017 г.

Вижте повече


Методи Янев

Методи Янев е директор на Дирекция „Оперативна дейност” в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД от м. май 2017 г.

Вижте повече


Христо Нанков

Инж. Христо Нанков е директор на Дирекция „Подвижен железопътен състав” в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Вижте повече


Debug: ??x??