„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД получи официален сертификат в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД получи официален сертификат в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД получи официален сертификат за внедряването на Система за управление, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008. Сертификатът е присъден от Certification International за разширенo използване на системата на управление, което обхваща цялата дейност на дружеството. Сертификейшън Интернешънъл (Си Ай) България ООД е официален представител на Certification International (CI) United Kingdom LTD.

От началото на тази година, в системата за управление са включени ремонта, продажбата на билети, както и превозната дейност. Също така, системата се състои от шест обособени процеса за основната дейност и седем процеса за спомагателни дейности, 22 процедури по качеството, над 300 технически инструкции и предписания и др.

Целта на използването на системата в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е да се подобрява ефикасно управлението на процесите в организацията.

През следващата година плановете на ръководството на дружеството са ориентирани към пресертифициране по новата версия на стандарта ISO 9001:2015 за управление на качеството. Работата в тази насока започва от следващия месец, за да се осигури подобряването на параметрите на предоставяните транспортни услуги и удовлетворяване на все по-високите изисквания на клиентите.

 

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??