„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ще осигури безплатното пътуване до морето на деца в неравностойно положение от гр. Плевен

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ще осигури безплатното пътуване до морето на децата от Центъра за настаняване от семеен тип „Приятели” в гр. Плевен. По инициатива на Национално сдружение на сираците в България (НССБ) малчуганите ще прекарат част от лятната си ваканция в почивна база в с. Крайморие.

Утре, (19-и август), с влак от Плевен до Бургас ще пътуват 12 деца и техните придружители. Националният железопътен превозвач ще осигури и прибирането на децата в Плевен в деня след приключването на летния лагер.

Ръководството на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД винаги е подкрепяло инициативите за социална адаптация и интеграция на децата, лишени от родителска грижа, зачитането на техните права като пълноценни граждани на нашето общество, както и правото им на качествен и достоен живот.

 

Debug: ??x??