„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД взе участие в „Дни на кариерата”

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД взе участие в „Дни на кариерата”

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД взе участие в „Дни на кариерата”. Форумът се проведе в сградата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Целта на участието е свързано с представянето на перспективите пред студентите за професионална реализация на младите хора в компанията.

HR-екипът представи възможностите за кариерно развитие в дружеството, като предостави информация за свободните работни места и стажантски програми. В своето представяне експертите от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД поставиха акцент върху това, че националният железопътен превозвач е един добър избор за професионална реализация, с нова визия и стратегически поглед, ориентиран към хората като дългосрочна инвестиция, а не като ресурс.

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??