Експресните влакове ще спират в Червен Бряг

В отговор на загрижеността на гражданите от гр. Червен бряг по повод евентуални промени в новото разписание на влаковете на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, което предстои да влезе в сила от 27-ми юни 2004г., ръководството на железопътния превозвач уточнява следното:
При проведените разговори между вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията, Николай Василев, и народните представители от НДСВ от Плевенска област, бяха представени достатъчно и сериозни аргументи за запазване на досегашния график на експресните влакове, съгласно който те спират на гара Червен бряг. На тази база и с оглед осигуряване правото на свободно придвижване на населението с железопътен транспорт, "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД преразгледаха позицията си и в резултат на това в новото разписание се запазва спирането на експресните влакове София – Варна - София и София – Горна Оряховица – София на гара Червен бряг.

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??