"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД подобряват графика на движение на експресни и бързи влакове

С оглед на подобряване качеството на обслужване на пътниците и удовлетворяване на транспортните нужди на населението, "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД въвеждат следните промени в графика за движение на някои експресни и бързи влакове:

1. Считано от 2-ри ноември 2004 г., експресните влакове № 8505 и № 8506 Пловдив – Варна – Пловдив, ще се движат ЕЖЕДНЕВНО (през м. октомври посочените влакове се движеха само през дните понеделник, петък, събота, неделя) и ще спират допълнително на повече гари, както следва:
Експресният влак № 8505 ще спира и на гарите Чирпан, Нова Загора и Дългопол по разписание, както следва:
От гара Пловдив тръгва в 6:50 ч.; Тракия 7:00 -7:01 ч.; Чирпан 7:48-7:49 ч. ; Ст. Загора 8:33-8:36 ч.; Нова Загора 9:06-9:07 ч.; Ямбол 9:44 -9:46 ч.; Карнобат 10:26-10:31 ч; Комунари 11:42-11:43 ч.; Дългопол 11:51-11:52 ч. Влакът ще пристига в гара Варна в 12:42 ч.

Експресният влак № 8506 ще спира и на гарите Дългопол, Комунари, Карнобат, Нова Загора, Чирпан и Тракия по разписание, както следва:
От гара Варна ще тръгва с 5 минути по-рано или в 15:30 ч.; Дългопол 16:27-16:28 ч.; Комунари 16:36-16:37 ч.; Карнобат 17:51-17:52 ч.; Ямбол 18:32-18:33 ч.; Нова Загора 19:12-19:13 ч.; Ст. Загора 19:44-19:47 ч.; Чирпан 20:30-20:31 ч.; Тракия 21:20-21:21 ч. Влакът ще пристига в гара Пловдив в 21:31 ч.

2. Бързият влак № 9620 от Варна за Русе, тръгващ от Варна в 08:35 ч. и бързият влак № 9623 от Русе за Варна, тръгващ от Русе в 16:15 ч., които трябваше да прекратят своето движение на 31.10.2004 г. ще продължат да се движат ежедневно и след 1-ви ноември 2004 год.
Debug: ??x??