"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД въвеждат нови ограничения за тютюнопушенето във влаковете

С цел подобряване качеството на превозните услуги и във връзка с подадени сигнали от граждани за неспазване на ограниченията за тютюнопушене във влаковете, влезли в сила от 1-ви януари 2005 г.., "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД въвеждат допълнителни мерки. Забранява се тютюнопушенето във всички електромотрисни и дизеломотрисни влакове, независимо от времепътуването им. Съгласно досега действащите разпоредби, тютюнопушенето се разрешаваше в определени вагони на електромотрисните влакове с времепътуване над 2 часа.
В допълнение към това се променя и глобата за пушене на местата, където пушенето не е разрешено. Налаганата до момента глоба бе в размер на 5 лева, а сега с решение на Съвета на директорите на компанията, глобата се увеличава на 20 лева.


***
Определените от "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД зони за пушачи и непушачи във всички категории влакове във вътрешно съобщение са следните:

В ускорените бързи и бързите влакове пушенето е позволено на следните места:
• В първокласните купейни вагони - в последните 3 купета
• Във влаковете, композирани само от първокласни купейни вагони - в два вагона
• В първокласните и второкласни безкупейни вагони – на местата, отделени с преграда и оборудвани при тяхното производство за тази цел
• Във влаковете, композирани с основен състав от 5 и повече второкласни вагони - в 2 вагона
• Във влаковете, композирани с основен състав от 2, 3 и 4 второкласни вагони – в 1 вагон.

В пътническите влакове с времепътуване над 2 часа пушенето е позволено на следните места:
• във влаковете, композирани с второкласни вагони, независимо от броя им - в 1 вагон


Пушенето се забранява:
1. в останалите места и вагони на горепосочените влакове, включително в коридорите, тоалетните и платформите на същите
2. във всички влакове с времепътуване под два часа
3. във всички електромотрисни и дизеломотрисни влакове, независимо от времепътуването им.
4. в спалните и кушет вагони.
Допълнителни условия:
1. В случаите на даване на допълнителни вагони по план в отделни дни от седмицата или при увеличения на съставите на влаковете през празнични дни:
- при един второкласен вагон - пушенето е забранено;

- при два и повече второкласни вагона се пуши само в един от тях.

2. В случаите на даване на допълнителни вагони и назначаване на специални влакове за групи:
- при групи от деца и ученици - пушенето е забранено

- при други групи (фенове на спортни събития, договорени туристически пътувания и др.) - зоните за пущачи и непушачи се определят чрез пряко договаряне.


Ресторант-вагоните са отдадени от "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД под аренда на фирма “Ресторанти и специализирани вагони" АД, която определя в каква степен се разрешава тютюнопушенето в ресторант-вагоните.
Debug: ??x??