Хвърлен камък спука предно стъкло на една от новите мотриси

От началото на 2005 г. до настоящия момент са регистирирани 50 случая на замерване на влакове с камъни. При подобни злонамерени посегателства са контузени общо четирима пътници и една служителка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД. Счупени са 54 стъкла на вагони и 8 стъкла на локомотиви.

При поредния случай на замерване на железопътен състав с камъни на 18-ти юни 2005 г. в района на гара Кюстендил беше спукано челното стъкло на дизелова мотриса Desiro, пътуваща по дестинация Бургас – Кюстендил. Само благодарение на факта, че предните стъкла на мотрисите са бронирани, е предотвратена опасността от сериозно нараняване на машинистите и възможните тревожни последствия за безопасността на движение на влака. Пукнатината постепено се разширява, което води до намаляване видимостта на машинистите. Това налага смяната на цялото челно стъкло на мотрисата, което от своя страна ще доведе до значителни разходи за железопътния оператор.

Маршрутите, по които пътуват дизеловите мотриси Desiro, са изготвени с цел запознаване на клиентите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД с многобройните удобства, които предлагат новите мотриси, както и тяхното популяризиране сред широката общественост. От началото на следващия месец новите влакове ще се движат по неелектрифицирани линии, където ниският разход на дизелово гориво ще доведе до по-бързото възвръщане на първоначално направените инвестиции по закупуването на мотрисите. Досегашните маршрути за движение на новите влакове бяха избрани с цел да се провери поведението на ходовата част на мотрисите в условията на електрифицираните участъци от съществуващата железопътна инфраструктура, по които в бъдеще ще се движат електромотрисните влакове от същата фамилия.Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??