Инж. Георги Друмев е новият изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД

Инж. Георги Друмев е новият изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД

С протоколно решение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Христо Алексиев, са направени промени в състава на съвета на директорите в „Холдинг БДЖ“ ЕАД. Новият изпълнителен директор на дружеството е инж. Георги Друмев, който ще замени досегашния изпълнителен директор на дружеството, Владимир Владимиров.

Приоритетите в работата на г-н Друмев са свързани с подобряване качеството на услугата, която националният железопътен превозвач предлага на своите клиенти.

Георги Друмев е специалист в областта на железницата и дългогодишен служител на системата. Завършил е ВВТУ „Тодор Каблешков”, специалност „Технология и организация на железопътния транспорт”. Професионалната му кариера е преминала в областта на железопътния транспорт, където е заемал различни експертни и ръководни длъжности.

Debug: ??x??