Клиентите на „Холдинг БДЖ” ЕАД и любителите на жп транспорта ще могат да участват в Европейски железопътен фотографски конкурс

За трета поредна година клиентите на „Холдинг БДЖ” ЕАД и любителите на железопътния транспорт в РБългария ще могат да участват в Европейския железопътен фотографски конкурс, организиран от CER (Общност на европейските железници и инфраструктурни компании). От изпратените фотографии ще бъдат отличени 12 снимки, подчертававащи модерната, щадяща околната среда и човешките измерения страна на железниците, които ще бъдат избрани за илюстриране на календара на CER за 2016 г. В състезанието за най-оригинална фотография ще имат възможност да се включат всички клиенти на националния железопътен превозвач, както и всички любители на железопътния транспорт в нашата страна, които проявяват интерес по темата.

Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат своите фотографии на официалната електронна поща на „Холдинг БДЖ” ЕАД (bdz@bdz.bg), придружени със следните данни: лични данни на участника (три имена, години, местожителство), телефонен номер и адрес на електронна поща за контакт или директно на официалната интернет страница на CER на следния електронен адрес: http://www.cer.be/forms/3rd-european-railway-photography-contest. За всяка от снимките е необходимо да бъдат посочени дата и място на заснемане.

Крайният срок за изпращане на снимките е 16-и октомври 2015 г.

Фотографиите на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница  на CER (http://www.cer.be/), като отличените в съревнованието ще получат парични награди. Наградени ще бъдат дванадесет снимки, които ще се публикуват в календара на Общността на eвропейските железопътни и инфраструктурни компании за 2016 г. с посочени имена на фотографите и техните държави.

Участниците в конкурса трябва да се съобразят със следните условия:

  • В състезанието се приемат до пет фотографии, които са направени само в страните- членки на Европейския съюз и Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Македония, Молдова, Черна гора, Норвегия, Сърбия, Швейцария и Турция;
  • За участие в конкурса ще бъдат приемани снимки с висока резолюция (с ширина поне 1600 пиксела), като препоръчителен е хоризонтален jpeg формат;
  • Допуснатите снимки не трябва да изобразяват конкретно разпознаваеми влакове и търговски компании;
  • Необходимо изискване към участниците, е да притежават всички права върху представените фотографии, като гарантират, че те са техен оригинален труд, който не нарушава нечие авторско право;
  • При снимки, на които присъства разпознаваемо човешко лице, се изисква специалното писмено разрешение на заснетия. Получаването на разрешение е задължение на участника в конкурса, а разрешението се представя в случай, че снимката бъде наградена.

***

Общността на европейските железници и инфраструктурни компании (CER) е създадена през 1988 г. CER представлява интересите на своите членове пред Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на министрите на ЕС, както и пред други институции, формиращи европейската политика за железопътния транспорт. Основните цели на CER са защита на интересите на железопътните компании-членки и приоритетно развитие на жп транспорта в Европа, като един от най-сигурните и екологични видове транспорт.

Към настоящият момент в Общността членуват над 80 компании оператори и инфраструктурни управители от страните-членки на ЕС. „Холдинг БДЖ” ЕАД е пълноправен член на CER и активно участва в дейността на Общността.

 

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??