Кръгла маса за отворен диалог при изготвянето на графиците за движение на влаковете ще се проведе в София

На 5-и юли, (вторник), ще се проведе кръгла маса на тема „Адекватно интегриране на железопътния транспорт в областните и градски транспортни схеми”. Събитието се организира от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, под егидата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

За участие в предстоящата среща са поканени областни управители, кметове и представители на Национално сдружение на Общините в Република България (НСОРБ), експерти от  МТИТС и Национална компания „Железопътна инфраструктура“, като голяма част от тях вече са потвърдили участие.

Целта на събитието е постигане на конструктивен диалог и оптимални резултати за всички заинтересовани страни по отношение разработването на адекватни и ориентирани към потребностите на гражданите регионални и градски транспортни схеми.

Сред темите, които ще бъдат обсъждани по време на кръглата маса са: интегриран транспорт и транспортни схеми, качествено обслужване на потребностите на гражданите, ефективни и удобни транспортни решения, конструктивна комуникация между транспортното дружество, областните представители на местно ниво и всички заинтересовани институции.

Основен ангажимент на националния железопътен превозвач е да осигурява качествена услуга на гражданите. Затова мениджърският екип на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ще аргументира тезата си по време на събитието, че оптимален годишен График за движение на влаковете може да бъде изготвен само при тесни партньорски отношения, интензивна комуникация, добро взаимно разбиране и конкретни ангажименти на страните.

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??