Към настоящия момент над 1500 пътници са превозени с автобуси

До момента над 1 500 пътника от влакове, престояващи принудително в засегнатите от наводненията участъци, са превозени с автобуси до гари, откъдето могат да продължат пътя си с железопътен транспорт. Към момента 11 влака престояват в гари в северна и североизточна България.

Възстановено е движението между Левски и Павликени. Това прави възможно движението на влаковете между София и Горна Оряховица, както и от София през Горна Оряховица до Русе.

От гара Горна Оряховица към посока Варна придвижването с влак не възможно, тъй като в участъка от Горна Оряховица до Шумен с вода са заляти четири участъка. Създава се организация за набирането на допълнителни автобуси за превозване на пътниците от Горна Оряховица до Варна, Шумен и Търговище с автобуси.

На пътниците, които предпочетат да продължат пътя си от Горна Оряховица към крайната цел на пътуването си с друг транспорт (освен организирания от "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД), ще бъдат възстановявани сумите за разстоянието, което не са пропътували с влак или с организиран от "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД автобусен превоз. За да бъдат възстановени тези суми, е необходимо пътниците да представят билета за подпечатване в гарата, в която преустановяват пътуването си с влак. По този начин се удостоверява каква част от целия маршрут, за който е закупен билета, е действително пропътуван с влак и съответно за какво разстояние трябва да се възстанови сума на клиента. Подобно възстановяване на суми за непропътувано разстояние се осъществява във всяка железопътна гара.

Все още не е възможно движението на влакове в участъците Каспичан – Провадия, Комунари – Дългопол, Хитрино – Висока поляна.

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??