Към настоящия момент над 1500 пътници са превозени с автобуси

До момента над 1 500 пътника от влакове, престояващи принудително в засегнатите от наводненията участъци, са превозени с автобуси до гари, откъдето могат да продължат пътя си с железопътен транспорт. Към момента 11 влака престояват в гари в северна и североизточна България.

Възстановено е движението между Левски и Павликени. Това прави възможно движението на влаковете между София и Горна Оряховица, както и от София през Горна Оряховица до Русе.

От гара Горна Оряховица към посока Варна придвижването с влак не възможно, тъй като в участъка от Горна Оряховица до Шумен с вода са заляти четири участъка. Създава се организация за набирането на допълнителни автобуси за превозване на пътниците от Горна Оряховица до Варна, Шумен и Търговище с автобуси.

На пътниците, които предпочетат да продължат пътя си от Горна Оряховица към крайната цел на пътуването си с друг транспорт (освен организирания от "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД), ще бъдат възстановявани сумите за разстоянието, което не са пропътували с влак или с организиран от "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД автобусен превоз. За да бъдат възстановени тези суми, е необходимо пътниците да представят билета за подпечатване в гарата, в която преустановяват пътуването си с влак. По този начин се удостоверява каква част от целия маршрут, за който е закупен билета, е действително пропътуван с влак и съответно за какво разстояние трябва да се възстанови сума на клиента. Подобно възстановяване на суми за непропътувано разстояние се осъществява във всяка железопътна гара.

Все още не е възможно движението на влакове в участъците Каспичан – Провадия, Комунари – Дългопол, Хитрино – Висока поляна.

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??