Мотрисите Desiro са технически изправни

Във връзка с публикация във в. “Стандарт" от 1-ви юли 2005 г. , озаглавена “Повредиха се новите мотриси", в която е представена невярна информация за техническото състояние на мотрисите Desiro, “БДЖ" ЕАД прави следното уточнение:

До настоящия момент пробегът на първите две дизелови мотриси, които влязоха в редовна експлоатация от 25-ти април, е над 65 000 километра. Пробегът на вторите две мотриси, които са в редовна експлоатация от 11-ти юни, е приблизително 15 000 километра. По време на редовната им експлоатация досега не са регистрирани отклонения от нормалното износване на профила на колелата на мотрисите.

Появата на ръб на върха на реборда е често срещан вид износване на профила на колелата на всеки вид тягов подвижен състав. Подобен ръб се коригира чрез подлокомотивен бандажен струг. Такава корекция на колелата на две от мотрисите отне на специалистите по ремонта и поддръжката на подвижния състав на “БДЖ" ЕАД по-малко от 3 часа и не причини нарушения в графика за движение на влаковете. Коригирането на ръба на върха на реборда не представлява репрофилиране на цялото колело.

Съгласно експлоатационните указания на фирмата производител на мотрисите Desiro се предвижда репрофилиране на колелата след пробег 150 000 километра. По принцип, подобно репрофилиране на колелата на тяговия подвижен състав на “БДЖ" ЕАД се прави 3 пъти до изчерпване на експлоатационния ресурс на колелото. Следователно, може да се очаква пробег на всяка от мотрисите между 400 000 и 500 000 километра преди пълното изчерпване на ресурса на колелата им. Подобен пробег в редовна експлоатация е два пъти по-голям от пробега на колелата на останалия тягов подвижен състав на “БДЖ" ЕАД.

Ресорното окачване на колелата е с метално-гумени елементи, които позволяват на колоосите да се адаптират към радиуса на кривата, като по този начин се предотвратява бързото износване на колелата. В допълнение към това, мотрисите са оборудвани с инсталация за смазване на ребордите, която се задейства при навлизане на влака в крива и впръсква масло върху реборда, което намалява триенето и съответно износването на колелото. Следва да се отбележи, че използваното за целта масло е био-разграждащо се, т.е. не причинява поражения върху околната среда.

“БДЖ" ЕАД не разполага с подвижен състав с колооси с радиално вписване в крива. В световната практика подобни колооси се използват все още относително рядко и се прилагат най-вече при конструкцията на вагони.

Както вече съобщихме, първоначалните маршрути за движение на дизеловите мотриси Desiro, бяха изготвени с оглед запознаване на клиентите на “БДЖ" ЕАД с многобройните удобства,
които предлагат новите влакове, както и тяхното популяризиране сред широката общественост. В допълнение към това, първоначалната експлоатация на маршрутите по маршрутите Добрич – Варна – София – Варна – Добрич и Бургас – София – Кюстендил – София – Бургас имаше за цел да се провери поведението на ходовата част на мотрисите в условията на електрифицираните участъци от съществуващата железопътна инфраструктура, по които в бъдеще ще се движат електромотрисните влакове от същата фамилия.

От началото на настоящия месец и четирите дизелови мотриси ще се движат по неелектрифицирани линии, където ниският разход на дизелово гориво ще доведе до по-бързото възвръщане на първоначално направените инвестиции.

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??