На 12 декември ще влезе в сила новият График за движение на влаковете

Уважаеми колеги,

Едновременно с всички европейски железници "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД въвеждат нов График за движение на влаковете във вътрешното и международното съобщение, който ще влезе в сила на 12.12.2004 г.

С въвеждането на новия график "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД продължават да работят за изпълнение на стратегическите цели на дружеството. А това са:

разширяване на пазарния дял на пътническите железопътни превози;
развитието на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД като част от Европейската транспортна система.
Постепенното превръщане на българския железопътен оператор в съвременен и модерен превозвач, отговарящ на европейските стандарти за качество и ефективност на превози е сред приоритетите на ръководството на компанията. Като се стреми да предлага услуги, изцяло адаптирани към изискванията на клиентите, при пълна безопасност на превозите и опазване на околната среда, с новият График за движение на влаковете през 2005 г. "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД насочиха усилията си в следните направления:

1. Възстановяване на традиционни международни железопътни връзки и разширяване на пазарното участие чрез въвеждането в експлоатация на:
Четири нови международни пътнически влака по релацията София – Солун – София.
От София влаковете ще тръгват в 7:00 ч. и 14:50 ч. и в Солун ще пристигат в 12:39 ч. и 20:36 ч. От Солун влаковете ще тръгват в 7:00 ч. и в 15:05 ч. и в София ще пристигат в 12:48 ч. и 21:32 ч. Часовете на пристигане и заминаване в Солун са съобразени с възможните връзки към Атина и големите градове на Гърция, а в София с разписанията както на международните влакове, предимно за Европа, така и със заминаването на влаковете към големите административни и туристически центрове на България.

Влаковете ще бъдат композирани с вагони на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД и на гръцките железници.

Въвежда се нова технология за митнически и гранични проверки, които ще се извършват по време на движение на влаковете. Така значително ще се съкрати общото времепътуване по релацията. Осъществяването на проекта е резултат от постигнатите договорености между вицепремиера Николай Василев и гръцкия му колега Михалис Ляпис през 2004 г.

Директен спален вагон във влака София – Белград – Будапеща – Виена и обратно.
От София той ще тръгва в 12:40 ч., а във Виена ще пристига в 9:04 ч. От Виена ще тръгва в 20:03 ч. и в София ще пристига в 18:31 ч. Часът на пристигане във Виена е изключително подходящ за осъществяване на удобни железопътни връзки с Централна и Западна Европа. Осъществяването на проекта е резултат от участието на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД във пилотния проект “Висококачествени влакове по направлението Изток-Запад", финансиран от Международния железничарски съюз през 2003 г.

Директен спален вагон във влака София – Белград – Загреб – Любляна и обратно.
От София ще тръгва в 12:40 ч., в Любляна ще пристига в 8:32 ч. От Любляна ще тръгва в 21:05 ч. и в София ще пристига в 18:31 ч. Клиентите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД ще могат да ползват от Любляна удобни връзки за Мюнхен и Венеция.

Възстановява се движението на международния влак 491/490 Белград – София, Димитровград – Истанбул и обратно.
Влаковете бяха отменени за извършване на строителни работи в участъка Димитровград (JZ) – Ниш. Влаковете ще возят директни вагони от Белград и София за Истанбул и обратно.

През летния сезон ще се движат директни вагони във влака Белград – София – Бургас и обратно с влакове 491/8627 и 8686/490.
При наличие на интерес от страна на железницата на Сърбия и Черна гора, директен вагон ще се движи и по маршрута Белград – София – Варна и обратно с влакове 293/2611 и 2610/292.

2. Въвеждане на подобрена транспортна схема за обслужване на пътниците, с която "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД декларира пред държавата и обществеността способността си да поеме и изпълнява задължения за обществени услуги и да осигури продължителност, редовност, капацитет и качество на превозите.
Нормативите за Графика за движение на влаковете 2004/2005 г. (ГДВ) бяха разработени съобразно получените резултати от маркетингови проучвания и анализи и направените въз основа на тях констатации. Специалистите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД се съобразиха с обществения интерес към съществуващата транспортна схема и разписанието на влаковете. Бяха взети под внимание ресурсните и финансовите възможности на дружеството и не на последно място поетите ангажименти към държавата за предоставяне на качествен, безопасен и сигурен железопътен транспрот. "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД изпълняват задълженията за обществени услуги, които като единствен лицензиран железопътен превозвач са длъжни да извършват на територията на цялата страна.
При неговото съставяне бяха взети под внимание и отношението на клиентите на железницата, демонстрирано под формата на сигнали, допитвания, молби, жалби и др., които са важен регулатор при технологичното преструктуриране на превозите и същевременно с това са индикатор за правилността на решенията.

В процедурата по съставяне на ГДВ важен момент беше съгласуването му с регионалните власти. Тя беше спазена и през месеците юли-август 2004 ., когато бяха проведени съвместни съвещания за обсъждане на ГДВ 2004/2005 г. Бяха направени и всички технологично възможни корекции на транспортната схема и разписанията, отразяващи направените предложения на представителите на регионалните власти.

3. Новите моменти в организацията движението на вътрешните влаковете са следните:
Разширява се мрежата от интерегионални влакове с въвеждането на фирмени влакове (бившите експресни влакове), които ще спират допълнително на 14 гари с общо 40 допълнителни спирания. На 11 от тези влакове времепътуванията се увеличават средно със 7.4 минути на влак, а 4 влака са запазили времепътуването си. Това са влаковете:


“Пловдив" вл. 1602/1601, движещи се по маршрут Пловдив – София – (Враца) Пловдив
“Златни пясъци" вл. 2601/2602, движещи се по маршрут София – Варна – София
“Янтра" вл. 2607/2608, движещи се по маршрут София – Г. Оряховица – София,
“Чайка" вл. 3601/3602, движещи се по маршрут София – Карлово – Бургас – София
“Слънчев бряг" влакове 8601/8602, движещи се по маршрут София – Пловдив – Бургас – София
“Диана" вл. 8603/8604, движещи се по маршрут София – Пловдив – Ямбол – София.
Влаковете ще се движат ежедневно (съгласно извънредния График за движение на влаковете от 27.07.2004 г. до Ямбол се движеха в петък и неделя, а от Ямбол – в събота и понеделник; останалите дни влаковете се движеха до и от Ст. Загора)
“Родопи" вл. 8605/8606, движещи се по маршрута Пловдив – Варна – Пловдив.
Влаковете ще се движат ежедневно (съгласно извънредния График за движение на влаковете от 27.07.2004 г. не се движеха вторник, сряда и четвъртък).
Връзките в големите гари и часовете на пристигане и заминаване са съобразени с времевите характеристики на пътникопотока, преди всичко за обслужване на големи социални групи – учащи и работници.
Осигурява се допълнително обслужване в часови зони от денонощието, когато липсва друг алтернативен транспорт.
Обслужват се допълнителни влакове по направления с голям пътникопоток, където въпреки наличието на алтернативен транспорт, железопътният транспорт е приоритетен за хората, ползващите социални намаления.
В резултат се променят параметрите на голяма част от бързите влакове:

Увеличава се времепътуването на 25 влака общо със 153 мин. или средно с 6,1 мин. на влак;
Намалява се времепътуването на 33 влака общо с 210 мин. или средно с 6,4 мин. на влак;
Запазва се времепътуването на 11 влака;
Бързите влакове 9620/9623, движещи се по маршрут Варна – Русе – Варна ще се движат целогодишно (съгласно извънредния График за движение на влаковете от 27.07.2004г. – се движеха само летния сезон).
Назначени са следните допълнителни пътнически влакове:

За осигуряване превоз на учащи ще се движат допълнително влакове:
Дупница – Благоевград;
Карнобат – Бургас.
За превоз на работници ще се движат допълнително влакове:
Г. Оряховица – Бяла – Г. Оряховица;
Бургас – Карнобат;
Дупница – Благоевград – Дупница.
За връзки в големите гари ще се движат допълнително:
два чифта влакове София – Банкя – София и
два чифта влакове Пловдив – Асеновград – Пловдив


Пресцентър, БДЖ

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??