Новости в графика за движение на влаковете в сила от 27.06.2004г.

ЕКСПРЕСНИ ВЛАКОВЕ:
Независимо от сравнително високата ефективност на превозите с експресни влакове, техните маршрути трябва да бъдат съобразени с характера и структурата на пътникопотока по обслужваните направления.

Влак № 1502 Пловдив – София – Враца , в участъка София – Враца ще се движи само в неделя. В останалите дни е с населеност 33 %.
Влак № 1501 Враца – София – Пловдив , в участъка Враца – София ще се движи само в неделя. В останалите дни е с населеност 32 %.
Влак № 8503 София – Стара Загора –Ямбол, в участъка Стара Загора – Ямбол ще се движи само в петък и неделя. В останалите дни е с населеност 17 % - 52 пътника.
Влак № 8504 Ямбол – Стара Загора – София, в участъка Ямбол – Стара Загора ще се движи в събота и понеделник. В останалите дни е с населеност 18 % - 53 пътника.
Влак № 8505 Пловдив – Варна ; Влак № 8506 Варна – Пловдив предвид пътуванията за морето и населеността им до 30.09 ще се движат ежедневно. След тази дата ще се движат в дните петък, събота, неделя, понеделник. През този период населеността им е 45 %.
Влак № 8507 Карнобат – Бургас ( състав от влак № 8505 ) ще се движи до 15.09. през летния сезон за морето. Състава му се връща, като увеличение на влак № 8502. Средна населеност 46 %.
В следствие на намаляване на спиранията и престоите, се съкращават времепътуванията на влак № 2502 – 33 минути, влак № 8502 – 27 минути и др.

БЪРЗИ ВЛАКОВЕ:
Мрежата от бързи влакове е гръбнакът на интеррегионалните връзки. На база на много внимателен анализ на населеността на влаковете се отменят изцяло следните влакове:

Влак № 9647 Русе – Силистра . Средна населеност пред Силистра 12% - 43 пътника. За пътуващите е създадена връзка от Русе от влак № 4627 София – Русе, за влак № 9621 Русе – Варна с влак № 91302 в гара Самуил.
Влак № 9646 Силистра – Русе – София. Средна населеност от Силистра 9% - 32 пътника. За пътуващите Силистра – София е създадена връзка с влак № 91303 Силистра – Самуил за влак № 90106 Каспичан Русе за влак № 383 Русе – София. Работи се по вариант за осигуряване на директен вагон по направлението Силистра – София и директен вагон по направлението Силистра – Пловдив.
Влак № 2637 София – Добрич – Кардам . средна населеност пред Добрич 41% - 178 пътника. За пътуващите се прикачат на Варненския влак № 2627 директни два второкласни и един спален вагон.
влак № 2636 Кардам – Добрич – София. Средна населеност след Добрич 36% - 152 пътника. За пътуващите от Кардам и Добрич се прикачват на Варненския влак № 2626 два второкласни и един спален вагон в гара Повеляново.
Влак № 4687 Плевен – Бургас, които се движи през летния сезон – средна населеност 43% - 143 пътника.
Влак № 4686 Бургас – Плевен , през летния сезон – средна населеност 37% - 120 пътника.
Бързи влакове отменени по част от маршрута:
Влак № 1651 София – Димитровград – Свиленград. Отменен Димитровград – Свиленград, средна населеност 12% - 43 пътника.
Влак № 1650 Свиленград – Димитровград - София. Отменен Свиленград – Димитровград, средна населеност 8% - 17 пътника.
Влак № 6611 София – Радомир – Кюстендил . Отменен София – Радомир, средна населеност 46 % - 148 пътника. Пътниците могат да пътуват София – Радомир с влак № 5621.
Влак № 6620 Кюстендил – София. Отменен Радомир – София, средна населеност 54 % - 159 пътника. Радомир – София могат да пътуват с влак № 5620 с маршрут Благоевград – Радомир – София.
Влак № 9620 Варна – Русе . Предвиден да се движи до 31.10.04г.Средна населеност 38 % - 143 пътника.
Влак № 9623 Русе – Варна. Предвиден да се движи до 31.10.04г. Средна населеност 41 % - 154 пътника.
Най – голямо намаление на времепътуванията са:
Влак № 7625 – 59 минути; влак № 7620 – 38 минути; влак № 4647 – 38 минути и др.
Увеличаване на времепътувания има в участъка София – Кюстендил поради намаляване на скоростта от 50 на 40 км/ч.

ПЪТНИЧЕСКИ ВЛАКОВЕ:
В сравнение с графика от 14.12.2003г са отменени:
Ежедневно по целия маршрут – 49 влака.
Ежедневно по част от маршрута – 19 влака.
В определени дни и периоди – 11 влака
Всичко отменени пътнически влакове – 79 влака.

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??