Позиция на „Холдинг БДЖ” ЕАД във връзка с тенденциозни коментари по повод временно спиране на влакове на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Във връзка с тенденциозни коментари по повод временно спиране на влакове на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД заявява своята позиция:

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не е предприело отмяна на влакове, а само временни промени в разписанието на някои от тях. Последните капиталови ремонти на локомотиви на БДЖ са извършени в периода 1993 г. – 1996 г. като през 2002 г. е закрит и последният завод за ремонт на локомотиви в България. Въпреки това дружеството се ангажира със спешни ремонти на локомотивния парк, гарантиращи спазването на разписанията от 15-и септември 2016 г.

От началото на кризата и заплахата от фалит, финансовото състояние на БДЖ никога не е било по-добро от днес. „БДЖ – Пътнически превози” и „БДЖ – Товарни превози” отчитат положителен финансов резултат за първото шестмесечие на годината. В резултат от преструктурирането и оздравяването задълженията към банките кредитори са намaлени с 400 млн. лева. Реформите ще продължат до пълното възраждане на БДЖ.

По повод на спортната дейност на БДЖ уточняваме следното:

Футболният клуб „Локомотив БДЖ” е отделно от БДЖ юридическо лице с нестопанска цел. Финансирането му се осъществява изцяло чрез спонсорска дейност и няма нищо общо с финансите на БДЖ. Отборът е съставен изцяло от служители и работници на отделните дружества в „Холдинг БДЖ” ЕАД. Ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД ще продължи да насърчава развитието на работническия спорт, така както се прави в цивилизования свят.

 

 

 

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??