Превозните документи за пътуване с „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД включват застраховка на пътниците

Превозният документ на всеки пътник на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД доказва наличието на договор за превоз, в чиято цена е включена и застраховка при злополука.

Пострадалите пътници при вчерашния инцидент с международния влак София – Истанбул, могат да получат своето застрахователно обезщетение, като представят във всеки един от клоновете на ЗАД „Виктория” следните документи:

  • Медицинско удостоверение от съответното болнично заведение, в което са били настанени;
  • Превозен документ за пътуване (железопътен билет или железопътна карта);
  • Издаден акт за транспортна злополука при условията на застрахователния договор. Този документ се попълва от съответните длъжностни лица в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.

Подробна информация за попълването на акта за транспортна злополука, може да бъде получена на телефон: 0889 221 249 – отдел „Безопасни условия на труд” - „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.

Координатите за връзка със ЗАД „Виктория” са следните: тел. 0700 19 577; факс (02) 981 12 47. 

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??