Проливни дъждове отново спряха движението на някои влакове

Проливните дъждове, започнали снощи, причиниха нарушения на графика за движение на влаковете. Най-засегнати са железопътните участъци в Западна България: Ихтиман – Костенец и Столник – Макоцево. Към настоящия момент няколко ускорени бързи, бързи и пътнически влакове престояват на гари и в междугария поради наводнения на железопътни линии и свлачища, активирани от поройните дъждове.

Най-силно засегната от наводненията е подбалканската железопътна линия от София към Бургас през Пловдив. На различни междугария между София и Пловдив престояват 9 ускорени бързи и бързи влакове.
• Ускорен бърз влак (УБВ) №8601, движещ се по маршрут София – Пловдив – Бургас (тръгва в 6:40 ч.), принудително престоява на гара Вакарел.
• Бърз влак (БВ) №8686, движещ се по маршрут Бургас – Пловдив – София (тръгва в 22:40 ч.), принудително престоява на гара Сестримо
• БВ №8626, движещ се по маршрут Бургас – Пловдив – София (тръгва в 21:55 ч.) принудително престоява на гара Белово.
• УБВ №8604, движещ се по маршрут Ямбол – София (тръгва в 5:15 ч.), принудително престоява на гара Пловдив.
• УБВ № 3602, движещ се по маршрут Бургас – Карлово – София (тръгва в 5:30 ч.) принудително престоява на гара Карлово.
• БВ № 1650, движещ се маршрут Димитровград – София (тръгва в 4:32 ч.) принудително престоява на гара Септември.
• БВ № 3636, движещ се по маршрут Варна – Карлово – София (тръгва в 22:20 ч.), принудително престоява на гара Пазарджик
• БВ №1621, движещ се по маршрут Перник – Пловдив (тръгва в 7:10 ч.) принудително престоява на гара Искър.

"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД създаде необходимата организация за трансбордиране на пътниците от влакове в най-силно засегнатите участъци. Осигурени са общо 19 автобуса – 9 от частен автобусен превозвач и 10 автобуса от Столична автобусна компания ЕАД.
Схемата на трансбордиране е следната:

Пътниците от УБВ № 8601 ще бъдат превозени с автобуси от Вакарел до Сестримо, откъдето продължават с железопътен транспорт до Бургас. При обратния курс на автобусите пътниците от БВ №8686 ще бъдат превозени от Сестримо до Вакарел, откъдето ще могат да стигнат с железопътен транспорт до София.

Пътниците от БВ №1621 ще бъдат превозени с автобуси от гара Искър до гара Белово, откъдето ще продължат до гара Пловдив с влак. При обратния курс на автобусите пътниците от БВ №8626 ще бъдат превозени от гара Белово до гара Вакарел.
По последна информация, БВ №8687, движещ се по маршрут София – Пловдив – Бургас (тръгва в 23:15 ч.), който принудително престоя между гара Мирово и гара Костенец вече е преминал гара Костенец и пътува по посока Бургас.

До настоящия момент има следните промени в графика на движение на влаковете:

Бърз влак № 3621, движещ се по маршрут София – Карлово – Бургас не е заминал от София. Отменени са и следните 6 пътнически влака (ПВ):
• ПВ №10110, движещ се по маршрут Пловдив – София- Димитровград (ЮЖ), който по график тръгва в 6:25 ч.
• ПВ №10122, движещ се по маршрут Септември - София, който по график тръгва в 5:20 ч.
• ПВ № 10251, движещ се по маршрут Костенец – Пловдив, който по график тръгва в 5:35 ч
• ПВ № 10252, движещ се по маршрут Пловдив – Костенец, който по график тръгва в 7:30 ч.
• ПВ №30121, движещ се по маршрут София – Копривщица, който по график тръгва в 8:40 ч.
• ПВ №30221, движещ се по маршрут Копривщица- Карлово, който по график тръгва в 11:03 ч.

Във връзка с нарушената експлоатационна обстановка "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД презаверяват билетите на пътниците при поискване от тяхна страна. При отказ от пътуване се възстановяват сумите за цяло или частично неизползвани билети без удръжки, независимо от това къде са закупени. При недостиг на пари в билетните каси по места, билетите само ще бъдат заверявани, а паричните суми ще бъдат възстановявани в следващите работни дни.

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??