Разписание на допълнителните влакове за празничните дни

На датите 23-ти, 24-ти, 25-ти, 26-ти, 30-ти и 31-ви декември, както и на 1-ви и 2-ри януари ще се движат допълнителни влакове по направленията София – Враца, София – Плевен, София – Благоевград и Пловдив – Стара Загора.

От София до Враца ще се движат влакове със следното разписание - тръгва от София в 09:30 ч. и пристига във Враца в 11:10 ч. В обратната посока допълнителните влакове ще тръгват от Враца в 13:38 ч. и пристигат в София в 15:25 ч.

От София до Плевен ще се движат влакове със следното разписание – тръгва от София в 11:00 ч. и ще пристига в Плевен в 13:57 ч. В обратната посока допълнителните влакове ще тръгват от Плевен в 15:00 ч. и ще пристигат в София в 18:10 ч.

От София до Благоевград ще се движат влакове със следното разписание – тръгва от София в 10:15 ч. и пристига в Благоевград в 13:00 ч. В обратната посока допълнителните влакове ще тръгват от Благоевград в 13:50 ч. и ще пристигат в София в 16:54 ч.

От Пловдив до Стара Загора ще се движат влакове със следното разписание – тръгва от Пловдив в 11:07 ч. и пристига в Стара Загора в 13:13 ч. В обратната посока допълнителните влакове ще тръгват от Стара Загора в 15:45 ч. и ще пристигат в Пловдив в 17:43 ч.

В отговор на увеличеното търсене на запазени места в спални и кушет вагони за нощните влакове между София и Кардам и София и Варна, “БДЖ" ЕАД ще осигурят допълнително 6 кушет вагона и 2 спални вагона.

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??