Широка дискусия в определянето на параметрите на обществена поръчка за нов подвижен състав ще гарантира нейната прозрачност

Широка дискусия в определянето на параметрите на обществена поръчка за нов подвижен състав ще гарантира нейната прозрачност

Обществената поръчка за нов подвижен състав на БДЖ-Пътнически превози ще стартира след като се стигне до консолидирана позиция в резултат на широка дискусия. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев по време на първото заседание на съвета.

„Целта на обсъждането е да бъдат събрани мнения от хора с ясно изразена гражданска позиция в обществото и в железопътния сектор. Широката дискусия в определянето на параметрите на предстоящата обществена поръчка ще гарантира нейната прозрачност и прецизност по отношение на ефективността, безопасността и комфорта“, допълни още заместник-министър Занчев. Той отбеляза и факта, че такова обсъждане се прави за първи път в България, затова благодари на експертите и им пожела ползотворна работа.

В работната група участват бивши изпълнителни директори в дружеството, експерти от движението за европейското развитие на българските железници и Научно-техническия съюз по транспорт, специалисти имащи пряко отношение към работата в областта на железопътния транспорт, преподаватели от университети, както и служители на БДЖ.

В рамките на първото заседание участниците се запознаха с анализа, изготвен от широк кръг експерти, пряко ангажирани с работата в сектора – от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА „Железопътна администрация”, Национална компания „Железопътна инфраструктура” и „Холдинг БДЖ” ЕАД. Този анализ е направен въз основа на изготвен доклад от специалисти от 3 университета – Висшето транспортно училище, Техническия университет и Университета за национално и световно стопанство. Целта е при изготвянето на техническото задание на предстоящата поръчка да бъдат взети под внимание всички препоръки от участниците в дискусиите. По този начин техническите параметри ще бъдат максимално обективни и съобразени с мнението на широк кръг хора, които са доказани специалисти в областта.

Чрез провеждането на такъв тип обсъждане се очертава един по-успешен и дългосрочен хоризонт пред развитието на националния железопътен превозвач, и същевременно се провокира максимално широка дискусия с активното участие на експерти по най-важните теми в железопътния сектор.

 

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??