Утре е професионалният празник на локомотивните машинисти

Утре (19-и септември) е професионалният празник на локомотивните машинисти. От 1992 г. насам Денят на локомотивния машинист в Европа се отбелязва през третата събота на месец септември. Българският локомотивен персонал чества този празник от осемнадесет години.

Към момента в двете дружества на „Холдинг БДЖ” ЕАД („БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД) работят 1 534 локомотивни машинисти и помощник-машинисти, които са възпитаници на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” или на неговия предшественик – Полувисшия железопътен институт.

Българските локомотивни машинисти усъвършенстват периодично своята професионална квалификация чрез участие в различни курсове, организирани от Центъра за професионално обучение (ЦПО) към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. От началото на годината до момента ЦПО е организирал курсове и провел изпити за усъвършенстване и разширяване на професионалната квалификация на 293 машинисти и помощник-машинисти, а за други 81 обучени машинисти и помощник-машинисти предстои провеждането на изпити.

Към професията локомотивен машинист проявяват интерес и външни на железницата лица. През настоящата година 16 души са взели участие в курсове за помощник-машинисти, организирани от ЦПО, а за предстоящите курсове до края на 2015 г. са се записали 11 души.

От началото на 2015 г. до момента 45 машинисти са наградени от ръководствата на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за проявен висок професионализъм, бдителност и навременни действия, благодарение на които са предотвратени железопътни инциденти и е опазен живота на пътниците и целостта на превозваните товари. По повод утрешния Ден на локомотивния машинист в Европа (19-и септември) ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД ще връчи грамоти и парични награди на 30 локомотивни машинисти, работещи в дружествата за пътнически и товарни превози.

В своето обръщение към българските локомотивни машинисти по повод предстоящия професионален празник, изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД, Владимир Владимиров, благодари на локомотивния персонал за добрата работа, високия професионализъм и отговорното изпълнение на служебните задължения и поднася своите пожелания за здраве, лично щастие, безаварийна работа и професионално удовлетворение. „Редица са примерите за проявена бдителност и бързи реакции от страна на локомотивните машинисти и през тази година” казва Владимиров. „Работата на локомотивните бригади е свързана с изключително напрежение и най-вече с голямата отговорност за опазване на живота и здравето на стотици хора. Способността за бърза и точна преценка на ситуацията е от решаващо значение в работата на локомотивния машинист. Необходими са ежеминутна концентрация, бързи и адекватни реакции, физическа и психическа издръжливост. Уверен съм, че нашите локомотивни машинисти ще продължават да защитават достойнството на своята професия и ще бъдат пример за всички служители на железницата!” завършва поздравлението си към локомотивния персонал Владимир Владимиров.

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??