Временни промени в графика за движение на някои международни влакове

“Български държавни железници" ЕАД съобщават, че във връзка с ремонт на железопътни линии и други инфраструктурни съоръжения на територията на Република Сърбия и Черна гора се въвеждат временни промени в графика за движение на някои международни влакове.

За периода 14 март – 31 май 2005 г. се отменя международен влак № 293, движещ се по маршрута Белград – София, който потегля от Белград в 21:10 ч. и пристига в София в 07:06 ч. За периода 15 март – 31 май 2005 г. се отменя международен влак № 292, пътуващ по маршрута София – Белград, който потегля от София в 22:00 ч.

За периода 13 март – 31 май 2005 г.

1. Отменят се директните вагони от София за Любляна и Виена, както и от Виена и Любляна за София.
2. В участъка Белград – София се отменя международен влак № 491 от Белград за Инстанбул. През горепосочения период този влак ще се движи по маршрута София – Истанбул по следното разписание:
- заминава от София в 18:15 ч., т.е. с 60 минути по-рано от редовното си разписание;
- пристига в Пловдив в 20:44 ч. и заминава в 20:54 ч.;
- пристига в Димитровград в 22:14 ч. и потегля за Истанбул според редовното си разписание.
3. През посочения период за пътниците по дестинацията Белград – София ще се движи допълнително назначен международен влак, тръгващ от Белград в 08:40 ч. и пристигащ в София в 18:31 ч. На територията на Република Сърбия и Черна гора, в участъка Ниш – Димитровград, пътниците от този влак ще бъдат превозвани с автобуси. Влакът не прави връзка с международния влак № 491 от Белград за Истанбул.

За периода 15 март – 31 май 2005 г.

1. В участъка София – Белград се отменя международен влак № 490, пътуващ от Истанбул за Белград. През горепосочения период този влак ще се движи по маршрута Истанбул – София по следното разписание:
- пристига в Димитровград по редовното си разписание в 06:10 ч., но заминава в 07:11 ч., т.е. 49 минути по-рано
- пристига в Пловдив в 08:47 ч. и заминава в 11:47 ч.
- пристига в София в 14:22 ч.
2. През посочения период за пътниците от София за Белград ще се движи допълнително назначен международен влак, тръгващ от София в 12:40 ч. На територията на Република Сърбия и Черна гора, в участъка Димитровград – Ниш, пътниците от този влак ще бъдат превозвани с автобуси. Влакът не прави връзка с международния влак № 490 от Истанбул за Белград.

За по-подробна информация гражданите могат да се обръщат към гарите и железопътните бюра.
Debug: ??x??