Всички влакове се движат въпреки падналия сняг

Въпреки изключителните затруднения в експлоатационната обстановка, причинени от снегонавяванията и силния вятър, всички влакове в страната се движат. Някои бързи и пътнически влакове се движат със закъснение. От близо 600 влака със закъснение се движат 23 влака. Най-проблемните участъци са в източна България - района на Варна, Силистра, Самуил, Сливен и Стара Загора.

Поради падналия сняг бе прекъснато напрежението в контактната мрежа в участъците Нова Загора – Кермен, Николаево – Дъбово, Ясеновец – Разград. В участъка Сливен – Жельо Войвода поради силен вятър и снегонавявания е паднала контактна мрежа с дължина около един километър. С цел предотвратяване на затруднения при преминаване през този участък на бързия влак № 36 21 (София – Карлово -. Бургас), който досега се е движил навреме, е осигурен помощен локомотив.

Кризисната метеорологична обстановка е причинила повреди на 10 локомотова – счупени са токоснематели и са повредени тягови двигатели поради проникване на сняг в тях.

Преспи с височина 2 метра не позволиха на три бързи влака за потеглят навреме от гара Варна, а със закъснение от около час и половина. Бързият влак № 9621 (Русе - Варна) престоя в междугарието Разград – Ясеновец близо 3 часа поради силни снегонавявания, но вече се движи към Варна .

Създадена е организация по пренасочването на дизелови локомотиви за отвозване на влаковете, които престояват в горепосочени участъци от железопътната мрежа поради силни снегонавявания. С цел приоритетно обслужване на пътническите влакове е ограничено движението на товарни влакове в участъците, .засегнати от природните бедствия. Постъпилата до момента информация показва, че около 400 – 500 са били пътниците в влаковете, престояващи в отделни участъци на мрежата. Отоплението в тези влакове работи.

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??