Въвеждат се промени в графика за движение на някои влакове

“Български държавни железници" ЕАД съобщават на гражданите, че във връзка с разширяване на схемата за транспортно обслужване на населението се въвеждат промени в графика за движение на някои влакове. Пет бързи и единадесет пътнически влака ще заминават по-рано от сегашното си разписание, както следва:
От 25.04.05 г.
- Бърз влак № 5610 Кулата – София ще заминава с 15 минути по-рано, или в 16.50 часа;
- Бърз влак № 5623 София – Кулата ще заминава с 6 минути по-рано, или в 16.12 часа;
- Бърз влак № 6621 София – Кюстендил ще заминава с 11 минути по-рано, или в 16.49 часа и от гара Радомир продължава по досегашното си разписание;
- Бърз влак № 6610 Кюстендил – Радомир – София ще заминава с 2 минути по-рано от гара Радомир, или в 12.38 часа;
- Пътнически влак № 20111 София - Левски ще заминава с 5 минути по-рано, или в 14.10 часа и от гара Мездра продължава по досегашното си разписание;
- Пътнически влак № 50206 Перник – София ще заминава с 6 минути по-рано, или в 13.40 часа;
- Пътнически влак № 50209 София – Перник ще заминава с 5 минути по-рано, или в 21.15 часа;
- Пътнически влак № 50222 Дупница – София ще заминава с 9 минути по-рано, или в 09.49 часа;
- Пътнически влак № 50224 Дупница – София ще заминава с 46 минути по-рано, или в 17.46 часа;
- Пътнически влак № 50234 Благоевград – Дупница ще заминава с 16 минути по-рано, или в 14.06 ч;
- Пътнически влак № 20160 Варна – Шумен ще заминава с 20 минути по-рано, или в 06.15 часа;
- Пътнически влак № 52212 Петрич – Генерал Тодоров ще заминава с 8 минути по-рано, или в 16.42 часа;
От 26.04.05 г.
- Бърз влак № 1623 София – Пловдив ще заминава с 15 минути по-рано, или в 17.00 часа;
- Пътнически влак № 80113 Пловдив – Стара Загора ще заминава с 20 минути по-рано, или в 07.20 ч.;
- Пътнически влак № 80121 Ямбол - Бургас ще заминава с 5 минути по-рано, или в 07.05 часа;
- Пътнически влак № 80140 Бургас – Зимница – Сливен ще заминава с 6 минути по-рано от гара Зимница, или в 08.54 часа;

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??