RailPlus

RailPlus
RailPlus

RailPlus карти, предоставящи намаления за младежи, възрастни граждани и постоянни клиенти при пътуване с влак в цяла Европа (железниците на Австрия, Белгия, България, Великобритания, Северна Ирландия, Германия, Гърция, Дания, Испания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Украйна, Финландия, Франция, Хърватия, Холандия, Чехия, Швейцария, Швеция, Югославия).

* От 10.12.2017г. карта RailPlus ще предоставя 15% намаление при закупуване на международни билети.

RailPlus "-26M" - картата е със снимка и се издава на младежи до 26 навършени години срещу представяне на лична карта или задграничен паспорт и дава право на закупуване на билети с 25% намаление при пътуване с международен влак. Валидностният срок на картата е една година от датата на издаване или до датата на навършване на 26-годишна възраст на притежателя, а цената й е 30 лева.

RailPlus "-26M"
RailPlus "-26M"

RailPlus "О" - картата е със снимка и се издава на постоянните клиенти на БДЖ срещу представяне на лична карта. Дава право на закупуване на билети с 25% намаление при пътуване с международен влак. Валидностният срок на картата е една година от датата на издаване, а цената й е 80 лева.

RailPlus "S"
RailPlus "S"

RailPlus "S" - картата е със снимка и се издава на граждани (жени и мъже) над 60 години срещу лична карта и дава право на закупуване на билети с 25% намаление при пътуване с международен влак. Валидностният срок на картата е една година от датата на издаване, а цената й е 30 лева.

RailPlus "О"
RailPlus "О"

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??