„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 8 /осем/ броя стационарни (компютърни конфигурации за закрит монтаж) електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и привеждане, съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства към модулните инсталации за дизелово гориво в оделенията на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

 

Покана за участие в пазарни консултации

 

Приложение №1 - Технически изисквания за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 8 /осем/ броя стационарни (компютърни конфигурации за закрит монтаж) електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и привеждане, съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??