„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 8 /осем/ броя стационарни (компютърни конфигурации за закрит монтаж) електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и привеждане, съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства към модулните инсталации за дизелово гориво в оделенията на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

 

Покана за участие в пазарни консултации

 

Приложение №1 - Технически изисквания за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 8 /осем/ броя стационарни (компютърни конфигурации за закрит монтаж) електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и привеждане, съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

 

Индикативно ценово предложение "Унитроник"  

 

 

 

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??