„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет “Доставка на термодиректна хартия, за извършване на продажби от „Интегрирана автоматизирана система/онлайн за информация, резервация и билетоиздаване”

 

Покана за участие в пазарни консултации.

 

Приложение №1 - Техническа изисквания на термодиректна хартия за извършване на продажби от "Интегрирана автоматизирана система /онлайн/ за информация, резервация и билетоиздаване и 2  броя  схеми  

 

Индикативно ценово предложение Кооперация „ПАНДА”

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??