„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет “Доставка на термодиректна хартия, за извършване на продажби от „Интегрирана автоматизирана система/онлайн за информация, резервация и билетоиздаване”

 

Покана за участие в пазарни консултации.

 

Приложение №1 - Техническа изисквания на термодиректна хартия за извършване на продажби от "Интегрирана автоматизирана система /онлайн/ за информация, резервация и билетоиздаване и 2  броя  схеми  

 

Индикативно ценово предложение Кооперация „ПАНДА”

Debug: ??x??