„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на елементи от системите за автоматично затваряне и блокиране на страничните врати на пътнически вагони, разпределена на 24 (двадесет и четири) обособени позиции, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения 02.08.2019г. (вкл.)

 

1.      Покана за участие в пазарни консултации.

 

2.  Спецификация за „Доставка на елементи от системите за автоматично затваряне и блокиране на страничните врати на пътнически вагони, разпределена на 24 (двадесет и четири) обособени позиции, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”– Приложение 1;

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения

 

      Съобщение за удължаване на срока за предоставяне на индикативни ценови предложения 

 

Съобщение за удължаване на срока за предоставяне на индикативни ценови предложения

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??