„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на елементи от системите за автоматично затваряне и блокиране на страничните врати на пътнически вагони, разпределена на 24 (двадесет и четири) обособени позиции, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.

 

1.      Покана за участие в пазарни консултации.

 

2.  Спецификация за „Доставка на елементи от системите за автоматично затваряне и блокиране на страничните врати на пътнически вагони, разпределена на 24 (двадесет и четири) обособени позиции, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”– Приложение 1;

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??