„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на предпазни ръкавици за дейността по почистване на ПЖПС и помещения за период от три години за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.

 

1.      Покана за участие в пазарни консултации.

 

2.      Техническа спецификация за доставка на предпазни ръкавици, необходими за дейността по почистване на ПЖПС и помещения за период от три години- Приложение-1 ;

 

3.      Спецификация за доставка на предпазни ръкавици, необходими за дейността по почистване на ПЖПС и помещения за период от три години – Приложение-2.

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??