Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Закупуване на нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони във вагонните депа на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

 

Покана за участие в пазарни консултации.

 

Приложение №1 - Технически характеристики на електрически винтов крик

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??