„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с „Доставка на работни ръкавици с пет пръста за персонала от поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.

 

1.Покана за участие в пазарни консултации.

 

2.Технически характеристики на работни ръкавици с пет пръста - Приложение-1 ;

 

3.Спецификация за доставка на работни ръкавици с пет пръста – Приложение-2. 

 

Индикативно ценово предложение на фирма „БУЛТЕКС“ ЕООД

 

 

 

 

 

 

 

 

Debug: ??x??