„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване, поддръжка, доставка и монтаж на резервни части за 42 броя леки и товарни автомобили собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.

 

1.      Покана за участие в пазарни консултации.

 

2.      Технически изисквания - Приложение №1;

 

 3.    Списък на леки и товарни автомобили собственост на „БДЖ- Пътнически превози“ ЕООД - Приложение № 2;

 

4.      Списък на основните дейности по ремонт на леки автомобили – Приложение № 3;

 

5.      Списък на основните дейности по ремонт на товарни автомобили – Приложение – 4.

 

          Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови  предложения

 

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??