Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване, поддръжка, доставка и монтаж на резервни части за 42 броя леки и товарни автомобили собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения 12.08.2019г. (вкл.)

 

Покана за участие в пазарни консултации.

Технически изисквания - Приложение №1;

 Списък на леки и товарни автомобили собственост на „БДЖ- Пътнически превози“ ЕООД - Приложение № 2

Списък на основните дейности по ремонт на леки автомобили – Приложение № 3;

Списък на основните дейности по ремонт на товарни автомобили – Приложение – 4.

    Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови  предложения

       Съобщение за удължаване на срокa за предоставяне на индикативни ценови предложения

 

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??