Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на валове за колооси за локомотиви серии 44, 45 и 61, както и носачи за /ГЗК z=77/ за колооси на локомотиви серия 44,собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 12.07.2019г.(вкл.)

 

Покана за участие в пазарни консултации.

          Техническа спецификация за „Доставка на валове за колооси за локомотиви серии 44, 45 и 61, собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

          Индикативно ценово предложение на "Симекс - Транс" ЕООД

          Индикативно ценово предложение на "Борелс" ЕООД

          Индикативно ценово предложение на "Експрес Сервиз" ООД

          Индикативно ценово предложение на "ССС Трейд Чеш Републик" ООД и "ССС Трейд Чеш Републик - филиал БГ" - клон"  

Debug: ??x??