Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Охрана при транспортиране на ценни пратки /пари/ и извършване на преброяване на инкасираните пари, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за срок от три години".Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения 08.07.2019г. (вкл.)

Покана за участие в пазарни консултации

Приложение №1 – Техническа спецификация и Технически изисквания в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана при транспортиране на цени пратки /пари/ и извършване на преброяване на инкасираните пари, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за срок от три години

Индикативно ценово предложение на „Мултифорс А.С.” ЕООД

Индикативно ценово предложение на „Голдън Секюрити” ЕООД

Индикативно ценово предложение на „БОДУ” ООД

Debug: ??x??