Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Охрана при транспортиране на ценни пратки /пари/ и извършване на преброяване на инкасираните пари, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за срок от три години".Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения 08.07.2019г. (вкл.)

1. Покана за участие в пазарни консултации

 

2.Приложение №1 – Техническа спецификация и Технически изисквания в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана при транспортиране на цени пратки /пари/ и извършване на преброяване на инкасираните пари, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за срок от три години

 

Индикативно ценово предложение на „Мултифорс А.С.” ЕООД

Индикативно ценово предложение на „Голдън Секюрити” ЕООД

Индикативно ценово предложение на „БОДУ” ООД

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??