„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС за период от една година”, съдържаща 4 обособени позиции за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения 04.09.2019г. (вкл.)

Покана за участие в пазарни консултации.

Техническа спецификация за доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС - Приложение-1;

Спецификация за доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС- Приложение №2.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения. 

      Съобщение за удължаване на срокa за предоставяне на индикативни ценови предложения.

 

      Съобщение за удължаване на срокa за предоставяне на индикативни ценови предложения

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??