„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС за период от една година”, съдържаща 4 обособени позиции за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения 05.08.2019г. (вкл.)

1.      Покана за участие в пазарни консултации.

 

2.      Техническа спецификация за доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС - Приложение-1;

 

3.      Спецификация за доставка на пособия и консумативи за почистване на ПЖПС- Приложение №2.

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения. 

Debug: ??x??