„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на 44 броя климатични уредби за кабините на 22 броя електрически локомотиви серия 44 и 45, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”за шестмесечен период“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 31.07.2019г. (вкл.)

 

1.      Покана за участие в пазарни консултации.

 

      2.    Техническа спецификация за „Доставка и монтаж на 44 броя климатични уредби за кабините на 22 броя електрически локомотиви серия 44 и 45, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”за шестмесечен период“;

 

      3.    Технически изисквания за „Доставка и монтаж на 44 броя климатични уредби за кабините на 22 броя електрически локомотиви серия 44 и 45, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”за шестмесечен период“.

          Индикативно ценово предложение на фирмите "Кондекс" ЕООД

Debug: ??x??