„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "Стикери и съобщения със задължителна информация за пътниците, подмяна и нови” за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 07.08.2019г. (вкл.)

 

Покана за участие в пазарни консултации.

Техническа спецификация – Приложение №1

Списък на стикери и съобщения със задължителна информация за пътниците- Приложение №2

      Индикативно ценово предложение на "Интерком" ЕООД 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??