„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „„Стикери и съобщения със задължителна информация за пътниците, подмяна и нови” за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 07.08.2019г. (вкл.)

 

1.      Покана за участие в пазарни консултации.

2.      Техническа спецификация – Приложение №1

3.      Списък на стикери и съобщения със задължителна информация за пътниците- Приложение №2

 

Индикативно ценово предложение на фирмата "Интерком" ЕООД 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??