„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за ресорно окачване на електрически локомотиви серии 44 и 45 за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период‘‘ Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 16.08.2019г. (вкл.)

 

 

1. Покана за участие в пазарни консултации.

 

2. Технически изисквания за „Доставка на резервни части за ресорно окачване на електрически локомотиви серии 44 и 45 за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период‘‘

 

3. Техническа спецификация

Debug: ??x??