„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на номенклатурни образци и книжа необходими за експлоатационната дейност на Дирекция „Оперативна дейност” при „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период''. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 26.08.2019г.(вкл.)

 

Покана за участие в пазарни консултации.

 

Техническа спецификация за доставка на номенклатурните образци и книжа, необходими на Дирекция „Оперативна дейност” при „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период - Приложение № 1

 

 Технически изисквания към обществената поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на номенклатурни образци и книжа необходими за експлоатационната дейност на Дирекция „Оперативна дейност‘‘ при „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период'' - Приложение № 2

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??