„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на номенклатурни образци и книжа необходими за експлоатационната дейност на Дирекция „Оперативна дейност” при „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период''. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 25.09.2019г.(вкл.)

 

Покана за участие в пазарни консултации.

Техническа спецификация за доставка на номенклатурните образци и книжа, необходими на Дирекция „Оперативна дейност” при „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период - Приложение № 1

Технически изисквания към обществената поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на номенклатурни образци и книжа необходими за експлоатационната дейност на Дирекция „Оперативна дейност‘‘ при „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период'' - Приложение № 2

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения.

 

Съобщение за удължаване на срокa за предоставяне на индикативни ценови предложения.

Съобщение за удължаване на срокa за предоставяне на индикативни ценови предложения.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??