Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторна апаратура и средства за измерване“ за химически лаборатории в „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 04.09.2019г. (вкл.)

Покана за участие в пазарни консултации.

Технически изисквания за „Доставка на апаратура за автоматично титруване- Обособена позиция №1;

Техническа спецификация за „Доставка на апаратура за определяне на пламна температура за горива и масла“ - Обособена позиция №2;

Техническа спецификация за „Доставка на сушилня и апаратура за измерване на маса(средства за измерване“ - Обособена позиция №3;

Проект на договор – Приложение№ 4.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??